Notis KPM Berkenaan APDM 2017

Berikut adalah notis yang dikeluarkan oleh Kemebterian Pendidikan Malaysia (KPM) berkenaan aplikasi APDM. Semuga guru diminta untuk mengambil perhatian berkenaan notis ini bagi mengelakkan sebarang kesulitan di dalam penggunaan aplikasi APDM.

PERHATIAN: Sekiranya maklumat murid tidak dipaparkan (kosong) atau mesej kelas belum ditetapkan, sila klik disini untuk bantuan
1.Proses Pengesahan Kelahiran JPN baharu!
2.Manual Pengguna tagging murid DLP baharu!
3.Prosedur Operasi Standard Pelaksanaan eKehadiran Murid 
4.Panduan Kemaskini Maklumat Bukan Warga dan Warga Tanpa Dokumen
GURU |  ADMIN
5.Klik sini untuk melihat Surat Siaran KWAPM 2017
6.Klik sini untuk melihat SPK Biasiswa Kecil Persekutuan (BKP)
7.Manual Pengguna APB Biasiswa Sukan (SBS)
8.Pengemaskinian data murid dan penetapan subjek. 
Klik sini untuk melihat Surat makluman dan Manual pengguna.
9.Info Grafik Tatacara memadam murid 
10.Pengemaskinian Maklumat Modul Pengurusan Murid Tahun 2017.
11.Permohonan Penempatan Murid Berkeperluan Khas. 

Klik sini untuk melihat Iklan Permohonan Penempatan Murid Berkeperluan Khas [Banner].
12.Surat Arahan Pengemaskinian Maklumat MBK 

Semua sekolah yang mempunyai Murid Berkeperluan Khas (MBK) perlu mengemaskini maklumat MBK sebelum atau pada 31 Januari 2016.
13.Manual Pengguna - Kemaskini Maklumat MBK
14.Maklumat pelajar Pra Sekolah tidak perlu didaftar masuk di APDM. Sila daftar maklumat tersebut di Sistem Maklumat Pra Sekolah Kebangsaan (SMPK).
15.Mulai 1 Januari 2015, Aplikasi Pangkalan Data Murid (APDM) dinamakan sebagai modul Pengurusan Murid (PM) dalam Sistem Pengurusan Sekolah (SPS). Sila muat turun surat siaran berkaitan.
16.Kehadiran murid bagi semua sekolah adalah menerusi modul Pengurusan Murid (PM).
17.Surat Siaran SSO dan Manual Pengguna SSO (Link URL SSO)
18.Muat turun Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 21 Tahun 2014 : Pelaksanaan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) bertarikh 24 Disember 2014.
19.Muat turun 'Garis Panduan Sistem Pengurusan Sekolah (SPS) '
20.Muat turun 'FAQ modul Pengurusan Murid (PM)'
21.Muat turun surat arahan 'Pelaksanaan eKehadiran melalui APDM'
22.Muat turun Panduan Aplikasi Pengurusan Bantuan(APB) bagi Guru KWAPM
23.APB Biasiswa & KWAPM - Daftar Guru di eOPERASI dan APDM
24.APB KWAPM - Permohonan KWAPM Guru KWAPM
25.APB KWAPM - Permohonan KWAPM Pengetua & GuruBesar
26.APB KWAPM - Pengesahan Permohonan KWAPM PPD
27.APB EMK - Pengesahan Guru EMK
Notis KPM Berkenaan APDM 2017

0 comment... add one now